Studiengänge an der Charité - Universitätsmedizin Berlin

 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  6-11 Semester
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Direktbewerbung bei der Hochschule (ggf. örtliches Auswahlverfahren)
 • Abschluss
  Bachelor of Science
 • Beginn:
  Wintersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  12 + 3 Monate
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Bundesweites Auswahlverfahren (Bewerbung bei hochschulstart.de)
 • Abschluss
  Staatsexamen
 • Beginn:
  Winter- & Sommersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  3/10 Semester
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Direktbewerbung bei der Hochschule (ggf. örtliches Auswahlverfahren)
 • Abschluss
  Master of Science
 • Beginn:
  Wintersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  4 Semester
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Direktbewerbung bei der Hochschule (ggf. örtliches Auswahlverfahren)
 • Abschluss
  Master of Science
 • Beginn:
  Wintersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  4 Semester
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Direktbewerbung bei der Hochschule (ggf. örtliches Auswahlverfahren)
 • Abschluss
  Master of Science
 • Beginn:
  Wintersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  4 Semester
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Direktbewerbung bei der Hochschule (ggf. örtliches Auswahlverfahren)
 • Abschluss
  Master of Science
 • Beginn:
  Wintersemester
 • Ort:
 • Regelstudienzeit:
  10 + 6 Monate
 • Bewerbungs-/Auswahlverfahren:
  Bundesweites Auswahlverfahren (Bewerbung bei hochschulstart.de)
 • Abschluss
  Staatsexamen
 • Beginn:
  Winter- & Sommersemester