Finder: Potsdam

Potsdam

 • Studentenwerk Potsdam

  14473 Potsdam, Babelsberger Straße 2
  Postanschrift: 14413 Potsdam, Postfach 601353
  Tel. 0331/3706-0
  E-Mail: post@studentenwerk-potsdam.de
  www.studentenwerk-potsdam.de

 • Berufsinformationszentrum (BiZ) Potsdam

  14482 Potsdam, Horstweg 96